ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 8th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 08/11/2016

ΤΡΙΤΗ 08/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,409 UNLEADED LRP 1.065,838
UNLEADED 95 1.032,225 UNLEADED 95 1.031,270
UNLEADED 100 1.100,619 UNLEADED 100 1.100,537
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,736 DIΕSEL AUTO BIO 757,647
HEATING GASOIL 631,682 HEATING GASOIL 630,411
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,580 LPG 447,170
LPG Auto 453,390 LPG Auto 454,260
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,010
ΒΕΑ 35/40 253,430 ΒΕΑ 30/45 252,240
ΒΕΘ 50/70 239,820 -