ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 21st, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,045,284 UNLEADED LRP 1,075,722
UNLEADED 95 1,041,998 UNLEADED 95 1,041,003
UNLEADED 100 1,112,761 UNLEADED 100 1,112,691
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,570 DIΕSEL AUTO BIO 770,441
HEATING GASOIL 641,588 HEATING GASOIL 640,285
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 441,760 LPG 438,250
LPG Auto 447,140 LPG Auto 448,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,140
ΒΕΑ 35/40 266,200 ΒΕΑ 30/45 264,990
ΒΕΘ 50/70 252,120 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,314 UNLEADED LRP 1.069,763
UNLEADED 95 1.036,029 UNLEADED 95 1.035,063
UNLEADED 100 1,106,487 UNLEADED 100 1.106,436
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,733 DIΕSEL AUTO BIO 764,624
HEATING GASOIL 635,679 HEATING GASOIL 634,408
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,350 LPG 435,870
LPG Auto 444,380 LPG Auto 445,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,090
ΒΕΑ 35/40 262,070 ΒΕΑ 30/45 260,870
ΒΕΘ 50/70 248,030 -

ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.034,229 UNLEADED LRP 1,064,668
UNLEADED 95 1.030,964 UNLEADED 95 1,029,988
UNLEADED 100 1.101,066 UNLEADED 100 1,100,996
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,105 DIΕSEL AUTO BIO 759,997
HEATING GASOIL 631,265 HEATING GASOIL 629,984
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 440,370 LPG 436,890
LPG Auto 445,220 LPG Auto 446,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,140 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,930
ΒΕΑ 35/40 257,840 ΒΕΑ 30/45 256,640
ΒΕΘ 50/70 243,870 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,270 UNLEADED LRP 1.061,698
UNLEADED 95 1.028,015 UNLEADED 95 1.027,019
UNLEADED 100 1.097,792 UNLEADED 100 1.097,700
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,377 DIΕSEL AUTO BIO 758,247
HEATING GASOIL 629,720 HEATING GASOIL 628,407
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 441,380 LPG 437,890
LPG Auto 445,840 LPG Auto 446,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,180
ΒΕΑ 35/40 255,020 ΒΕΑ 30/45 253,800
ΒΕΘ 50/70 241,110 -

ΤΡΙΤΗ 15/11/2016

ΤΡΙΤΗ 15/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.030,171 UNLEADED LRP 1.060,600
UNLEADED 95 1.026,937 UNLEADED 95 1.025,961
UNLEADED 100 1.096,317 UNLEADED 100 1.096,235
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,207 DIΕSEL AUTO BIO 757,089
HEATING GASOIL 628,437 HEATING GASOIL 627,156
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 442,490 LPG 439,030
LPG Auto 446,360 LPG Auto 447,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,180
ΒΕΑ 35/40 253,910 ΒΕΑ 30/45 252,700
ΒΕΘ 50/70 240,080 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,453 UNLEADED LRP 1.061,901
UNLEADED 95 1.028,239 UNLEADED 95 1.027,293
UNLEADED 100 1.097,242 UNLEADED 100 1.097,192
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,058 DIΕSEL AUTO BIO 758,980
HEATING GASOIL 630,899 HEATING GASOIL 629,648
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 444,900 LPG 441,500
LPG Auto 448,530 LPG Auto 449,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,470
ΒΕΑ 35/40 256,070 ΒΕΑ 30/45 254,880
ΒΕΘ 50/70 242,320 -