ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2016

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,034,504 UNLEADED LRP 1,064,587
UNLEADED 95 1,031,371 UNLEADED 95 1,030,070
UNLEADED 100 1,098,900 UNLEADED 100 1,098,463
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,810 DIΕSEL AUTO BIO 753,194
HEATING GASOIL 579,174 HEATING GASOIL 577,456
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,400 LPG 436,240
LPG Auto 439,860 LPG Auto 440,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,160
ΒΕΑ 35/40 245,330 ΒΕΑ 30/45 244,160
ΒΕΘ 50/70 231,910 -

Comments are closed.