ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 16th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,037,372 UNLEADED LRP 1,067,790
UNLEADED 95 1,034,229 UNLEADED 95 1,033,274
UNLEADED 100 1,101,768 UNLEADED 100 1,101,667
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,125 DIΕSEL AUTO BIO 751,047
HEATING GASOIL 677,549 HEATING GASOIL 676,329
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 430,000 LPG 426,580
LPG Auto 429,680 LPG Auto 430,480
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,480
ΒΕΑ 35/40 245,650 ΒΕΑ 30/45 244,470
ΒΕΘ 50/70 232,230 -