ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.038,196 UNLEADED LRP 1.068,299
UNLEADED 95 1.035,053 UNLEADED 95 1.033,782
UNLEADED 100 1.102,623 UNLEADED 100 1.102,216
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,634 DIΕSEL AUTO BIO 757,047
HEATING GASOIL 683,203 HEATING GASOIL 681,505
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,370 LPG 436,230
LPG Auto 439,740 LPG Auto 440,790
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,140
ΒΕΑ 35/40 246,290 ΒΕΑ 30/45 245,140
ΒΕΘ 50/70 232,870 -

Comments are closed.