ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 20th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 20/09/2016

ΤΡΙΤΗ 20/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,037,148 UNLEADED LRP 1,067,566
UNLEADED 95 1,034,005 UNLEADED 95 1,033,039
UNLEADED 100 1,101,646 UNLEADED 100 1,101,554
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,007 DIΕSEL AUTO BIO 749,928
HEATING GASOIL 676,562 HEATING GASOIL 675,342
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,840 LPG 431,420
LPG Auto 434,430 LPG Auto 435,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,150
ΒΕΑ 35/40 244,350 ΒΕΑ 30/45 243,170
ΒΕΘ 50/70 230,910 -