ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 26th, 2016:

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-26/09/2016

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-26/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.063,844
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.029,317
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.097,883
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 755,451
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 579,815
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 443,970
LPG Auto LPG Auto 447,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,550
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 248,600
ΒΕΘ 50/70 -

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.064,190
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.029,663
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.098,239
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 755,990
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 580,314
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 443,730
LPG Auto LPG Auto 447,480
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,550
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 248,600
ΒΕΘ 50/70 -

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.033,741 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.030,588 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.098,300 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,037 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 581,514 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,110 LPG
LPG Auto 446,640 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 249,760 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 236,290 -