ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 13th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 13/09/2016

ΤΡΙΤΗ 13/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.045,385 UNLEADED LRP 1.075,825
UNLEADED 95 1.042,253 UNLEADED 95 1.041,317
UNLEADED 100 1.109,772 UNLEADED 100 1.109,710
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,089 DIΕSEL AUTO BIO 756,030
HEATING GASOIL 682,369 HEATING GASOIL 681,179
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,790 LPG 435,420
LPG Auto 436,580 LPG Auto 437,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,500
ΒΕΑ 35/40 253,620 ΒΕΑ 30/45 252,460
ΒΕΘ 50/70 240,230 -