ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 31st, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 31/03/2016

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1019,056 UNLEADED LRP 1018,964
UNLEADED 95 1015,913 UNLEADED 95 1014,957
UNLEADED 100 1083,350 UNLEADED 100 1083,258
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 701,315 DIΕSEL AUTO BIO 700,238
HEATING GASOIL 522,426 HEATING GASOIL 521,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 404,250 LPG 400,790
LPG Auto 409,560 LPG Auto 410,280
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,320
ΒΕΑ 35/40 171,530 ΒΕΑ 30/45 170,350
ΒΕΘ 50/70 158,080 - -