ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 3rd, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 03/03/2016

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 973.941 UNLEADED LRP 973.859
UNLEADED 95 970.707 UNLEADED 95 969.731
UNLEADED 100 1039.314 UNLEADED 100 1039.233
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687.830 DIΕSEL AUTO BIO 686.722
HEATING GASOIL 511.889 HEATING GASOIL 510.649
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 406.800 LPG 403.260
LPG Auto 411.800 LPG Auto 412.550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147.470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146.270
ΒΕΑ 35/40 164.980 ΒΕΑ 30/45 163.770
ΒΕΘ 50/70 151.160 - -