ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 15th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 15/03/2016

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1012,078 UNLEADED LRP 1012,008
UNLEADED 95 1008,876 UNLEADED 95 1007,909
UNLEADED 100 1077,370 UNLEADED 100 1077,289
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,066 DIΕSEL AUTO BIO 713,968
HEATING GASOIL 529,809 HEATING GASOIL 528,578
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,020 LPG 413,510
LPG Auto 423,180 LPG Auto 423,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,330
ΒΕΑ 35/40 184,870 ΒΕΑ 30/45 183,680
ΒΕΘ 50/70 171,180 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/03/2016

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2016 Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1008,417 UNLEADED LRP 1008,346
UNLEADED 95 1005,214 UNLEADED 95 1004,248
UNLEADED 100 1073,791 UNLEADED 100 1073,709
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 717,090 DIΕSEL AUTO BIO 715,992
HEATING GASOIL 532,118 HEATING GASOIL 530,887
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,250 LPG 413,730
LPG Auto 423,560 LPG Auto 424,300
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,220
ΒΕΑ 35/40 184,800 ΒΕΑ 30/45 183,600
ΒΕΘ 50/70 171,080 - -