ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 2nd, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/03/2016

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 969.213 UNLEADED LRP 969.141
UNLEADED 95 965.989 UNLEADED 95 965.032
UNLEADED 100 1034.291 UNLEADED 100 1034.219
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 681.658 DIΕSEL AUTO BIO 680.580
HEATING GASOIL 506.438 HEATING GASOIL 505.217
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 399.460 LPG 395.940
LPG Auto 404.640 LPG Auto 405.410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145.920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144.730
ΒΕΑ 35/40 163.360 ΒΕΑ 30/45 162.180
ΒΕΘ 50/70 149.590 - -