ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 11th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/03/2016

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1004.055 UNLEADED LRP 1003.994
UNLEADED 95 1000.841 UNLEADED 95 999.895
UNLEADED 100 1069.560 UNLEADED 100 1069.499
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716.286 DIΕSEL AUTO BIO 715.198
HEATING GASOIL 532.108 HEATING GASOIL 530.887
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 416.430 LPG 412.930
LPG Auto 422.970 LPG Auto 423.740
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 165.300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 164.110
ΒΕΑ 35/40 182.730 ΒΕΑ 30/45 181.550
ΒΕΘ 50/70 168.970 - -