ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 4th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/03/2016

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 974.725 UNLEADED LRP 974.653
UNLEADED 95 971.491 UNLEADED 95 970.524
UNLEADED 100 1040.260 UNLEADED 100 1040.189
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 690.160 DIΕSEL AUTO BIO 689.061
HEATING GASOIL 513.547 HEATING GASOIL 512.296
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 410.630 LPG 407.080
LPG Auto 415.200 LPG Auto 415.960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146.560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145.360
ΒΕΑ 35/40 164.110 ΒΕΑ 30/45 145.360
ΒΕΘ 50/70 150.260 - -