ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/03/2016

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1010,106 UNLEADED LRP 1010,034
UNLEADED 95 1006,912 UNLEADED 95 1005,956
UNLEADED 100 1075,184 UNLEADED 100 1075,112
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710,734 DIΕSEL AUTO BIO 709,645
HEATING GASOIL 525,446 HEATING GASOIL 524,226
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 412,500 LPG 409,010
LPG Auto 418,620 LPG Auto 419,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 163,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 162,410
ΒΕΑ 35/40 180,890 ΒΕΑ 30/45 179,700
ΒΕΘ 50/70 167,240 - -

ΤΡΙΤΗ 15/03/2016

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1012,078 UNLEADED LRP 1012,008
UNLEADED 95 1008,876 UNLEADED 95 1007,909
UNLEADED 100 1077,370 UNLEADED 100 1077,289
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,066 DIΕSEL AUTO BIO 713,968
HEATING GASOIL 529,809 HEATING GASOIL 528,578
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,020 LPG 413,510
LPG Auto 423,180 LPG Auto 423,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,330
ΒΕΑ 35/40 184,870 ΒΕΑ 30/45 183,680
ΒΕΘ 50/70 171,180 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 12-14/03/2016

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2016 Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1008,417 UNLEADED LRP 1008,346
UNLEADED 95 1005,214 UNLEADED 95 1004,248
UNLEADED 100 1073,791 UNLEADED 100 1073,709
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 717,090 DIΕSEL AUTO BIO 715,992
HEATING GASOIL 532,118 HEATING GASOIL 530,887
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,250 LPG 413,730
LPG Auto 423,560 LPG Auto 424,300
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,220
ΒΕΑ 35/40 184,800 ΒΕΑ 30/45 183,600
ΒΕΘ 50/70 171,080 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/03/2016

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1004.055 UNLEADED LRP 1003.994
UNLEADED 95 1000.841 UNLEADED 95 999.895
UNLEADED 100 1069.560 UNLEADED 100 1069.499
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716.286 DIΕSEL AUTO BIO 715.198
HEATING GASOIL 532.108 HEATING GASOIL 530.887
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 416.430 LPG 412.930
LPG Auto 422.970 LPG Auto 423.740
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 165.300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 164.110
ΒΕΑ 35/40 182.730 ΒΕΑ 30/45 181.550
ΒΕΘ 50/70 168.970 - -

ΠΕΜΠΤΗ 10/03/2016

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 998.227 UNLEADED LRP 998.146
UNLEADED 95 995.013 UNLEADED 95 994.048
UNLEADED 100 1063.498 UNLEADED 100 1063.407
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710.825 DIΕSEL AUTO BIO 709.717
HEATING GASOIL 528.467 HEATING GASOIL 527.226
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 415.330 LPG 411.800
LPG Auto 421.370 LPG Auto 422.110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160.810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159.620
ΒΕΑ 35/40 178.200 ΒΕΑ 30/45 177.010
ΒΕΘ 50/70 164.470 - -

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/03/2016

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 989.114 UNLEADED LRP 989.034
UNLEADED 95 985.902 UNLEADED 95 984.925
UNLEADED 100 1054.365 UNLEADED 100 1054.284
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 704.082 DIΕSEL AUTO BIO 702.974
HEATING GASOIL 523.646 HEATING GASOIL 522.405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 412.480 LPG 408.950
LPG Auto 417.910 LPG Auto 418.650
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154.380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153.180
ΒΕΑ 35/40 171.790 ΒΕΑ 30/45 170.600
ΒΕΘ 50/70 158.040 - -

ΤΡΙΤΗ 08/03/2016

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 985.250 UNLEADED LRP 985.169
UNLEADED 95 982.017 UNLEADED 95 981.050
UNLEADED 100 1050.694 UNLEADED 100 1050.603
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 699.374 DIΕSEL AUTO BIO 698.264
HEATING GASOIL 520.412 HEATING GASOIL 519.161
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414.790 LPG 411.250
LPG Auto 419.670 LPG Auto 420.410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150.560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149.350
ΒΕΑ 35/40 168.040 ΒΕΑ 30/45 166.840
ΒΕΘ 50/70 154.240 - -

 

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 05-07/03/2016

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2016 Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 977.694 UNLEADED LRP 977.623
UNLEADED 95 974.460 UNLEADED 95 973.494
UNLEADED 100 1043.148 UNLEADED 100 1043.077
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 692.845 DIΕSEL AUTO BIO 691.725
HEATING GASOIL 515.246 HEATING GASOIL 513.995
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413.250 LPG 409.700
LPG Auto 417.670 LPG Auto 418.420
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146.680 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145.480
ΒΕΑ 35/40 164.200 ΒΕΑ 30/45 163.000
ΒΕΘ 50/70 150.370 - -

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/03/2016

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 974.725 UNLEADED LRP 974.653
UNLEADED 95 971.491 UNLEADED 95 970.524
UNLEADED 100 1040.260 UNLEADED 100 1040.189
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 690.160 DIΕSEL AUTO BIO 689.061
HEATING GASOIL 513.547 HEATING GASOIL 512.296
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 410.630 LPG 407.080
LPG Auto 415.200 LPG Auto 415.960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146.560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145.360
ΒΕΑ 35/40 164.110 ΒΕΑ 30/45 145.360
ΒΕΘ 50/70 150.260 - -