ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 26th, 2020:

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,895
UNLEADED 95 BIO 1.023,709 1.023,252
UNLEADED 100 BIO 1.087,312 1.087,679
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,089 782,133
HEATING GASOIL (ΧΠ) 582,225 581,168
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,237 846,393
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 466,295 462,664
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,595 522,964
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,390 598,202
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,391 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 345,231 344,163
Fuel Oil No 380 1%S 340,980 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 339,090 -
KERO SPECIAL 344,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,920 267,150
ΒΕΑ 30/45 - 283,220
ΒΕΑ 35/40 278,990 -
ΒΕΘ 50/70 266,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)