ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 17th, 2020:

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,281
UNLEADED 95 BIO 1.018,065 1.017,617
UNLEADED 100 BIO 1.081,984 1.082,370
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,102 766,146
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,465 564,407
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,417 862,604
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,092 480,461
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,392 540,761
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,221 603,205
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,577 335,518
Fuel Oil No 380 1%S 333,423 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,050 -
KERO SPECIAL 328,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,540 256,810
ΒΕΑ 30/45 - 272,990
ΒΕΑ 35/40 268,720 -
ΒΕΘ 50/70 255,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).