ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 16th, 2020:

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.073,380
UNLEADED 95 BIO 1.019,173 1.018,716
UNLEADED 100 BIO 1.083,143 1.083,519
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,929 765,963
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,017 563,939
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,458 862,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,265 480,614
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,565 540,914
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,367 602,341
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,820 335,742
Fuel Oil No 380 1%S 333,739 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,170 -
KERO SPECIAL 328,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,240 256,510
ΒΕΑ 30/45 - 272,700
ΒΕΑ 35/40 268,430 -
ΒΕΘ 50/70 255,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,498
UNLEADED 95 BIO 1.020,293 1.019,834
UNLEADED 100 BIO 1.084,191 1.084,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,522 765,556
HEATING GASOIL (ΧΠ) 564,052 562,993
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,444 863,611
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,516 481,875
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,816 542,175
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,493 601,436
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,180 335,111
Fuel Oil No 380 1%S 333,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,490 -
KERO SPECIAL 327,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,720 255,980
ΒΕΑ 30/45 - 272,140
ΒΕΑ 35/40 267,880 -
ΒΕΘ 50/70 255,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).