ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 3rd, 2020:

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.046,053
UNLEADED 95 BIO 991,827 991,358
UNLEADED 100 BIO 1.055,948 1.056,315
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 737,487 736,500
HEATING GASOIL (ΧΠ) 529,931 528,843
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 846,993 849,159
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,112 465,410
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,412 525,710
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,669 600,815
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,340 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 306,087 304,988
Fuel Oil No 380 1%S 304,043 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,860 -
KERO SPECIAL 283,020 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,440 239,730
ΒΕΑ 30/45 - 256,060
ΒΕΑ 35/40 251,770 -
ΒΕΘ 50/70 238,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)