ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 10th, 2020:

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.059,426
UNLEADED 95 BIO 1.005,241 1.004,772
UNLEADED 100 BIO 1.068,833 1.069,200
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,125 750,158
HEATING GASOIL (ΧΠ) 546,142 545,074
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,264 853,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 473,953 470,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,253 530,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,933 600,815
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,331 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,439 318,362
Fuel Oil No 380 1%S 316,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,270 -
KERO SPECIAL 304,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,260 245,500
ΒΕΑ 30/45 - 261,640
ΒΕΑ 35/40 257,400 -
ΒΕΘ 50/70 244,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).