ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2020:

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,281
UNLEADED 95 BIO 1.018,065 1.017,617
UNLEADED 100 BIO 1.081,984 1.082,370
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,102 766,146
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,465 564,407
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,417 862,604
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,092 480,461
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,392 540,761
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,221 603,205
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,577 335,518
Fuel Oil No 380 1%S 333,423 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,050 -
KERO SPECIAL 328,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,540 256,810
ΒΕΑ 30/45 - 272,990
ΒΕΑ 35/40 268,720 -
ΒΕΘ 50/70 255,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.073,380
UNLEADED 95 BIO 1.019,173 1.018,716
UNLEADED 100 BIO 1.083,143 1.083,519
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,929 765,963
HEATING GASOIL (ΧΠ) 565,017 563,939
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,458 862,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,265 480,614
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,565 540,914
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,367 602,341
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,820 335,742
Fuel Oil No 380 1%S 333,739 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,170 -
KERO SPECIAL 328,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,240 256,510
ΒΕΑ 30/45 - 272,700
ΒΕΑ 35/40 268,430 -
ΒΕΘ 50/70 255,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,498
UNLEADED 95 BIO 1.020,293 1.019,834
UNLEADED 100 BIO 1.084,191 1.084,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,522 765,556
HEATING GASOIL (ΧΠ) 564,052 562,993
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,444 863,611
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,516 481,875
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,816 542,175
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,493 601,436
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,180 335,111
Fuel Oil No 380 1%S 333,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,490 -
KERO SPECIAL 327,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,720 255,980
ΒΕΑ 30/45 - 272,140
ΒΕΑ 35/40 267,880 -
ΒΕΘ 50/70 255,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.068,874
UNLEADED 95 BIO 1.014,668 1.014,221
UNLEADED 100 BIO 1.078,393 1.078,770
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,573 759,617
HEATING GASOIL (ΧΠ) 557,594 556,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 855,017 857,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 478,763 475,133
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,063 535,433
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,322 597,226
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,246 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 330,088 329,019
Fuel Oil No 380 1%S 327,199 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 271,380 -
KERO SPECIAL 318,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,880 251,140
ΒΕΑ 30/45 - 267,280
ΒΕΑ 35/40 263,020 -
ΒΕΘ 50/70 250,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.062,864
UNLEADED 95 BIO 1.008,688 1.008,220
UNLEADED 100 BIO 1.072,220 1.072,577
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,278 753,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 550,475 549,407
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,908 853,044
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,116 470,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,416 530,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,966 596,799
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,520 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,650 322,562
Fuel Oil No 380 1%S 320,955 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 304,970 -
KERO SPECIAL 310,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,670 246,900
ΒΕΑ 30/45 - 263,010
ΒΕΑ 35/40 258,780 -
ΒΕΘ 50/70 246,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.059,426
UNLEADED 95 BIO 1.005,241 1.004,772
UNLEADED 100 BIO 1.068,833 1.069,200
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,125 750,158
HEATING GASOIL (ΧΠ) 546,142 545,074
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,264 853,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 473,953 470,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,253 530,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,933 600,815
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,331 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,439 318,362
Fuel Oil No 380 1%S 316,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,270 -
KERO SPECIAL 304,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,260 245,500
ΒΕΑ 30/45 - 261,640
ΒΕΑ 35/40 257,400 -
ΒΕΘ 50/70 244,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.055,582
UNLEADED 95 BIO 1.001,365 1.000,908
UNLEADED 100 BIO 1.065,142 1.065,518
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,463 746,507
HEATING GASOIL (ΧΠ) 541,332 540,264
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,807 852,972
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 473,008 469,356
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,308 529,656
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,933 603,918
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,398 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 315,168 314,090
Fuel Oil No 380 1%S 312,697 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 292,790 -
KERO SPECIAL 297,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,620 243,890
ΒΕΑ 30/45 - 260,090
ΒΕΑ 35/40 255,820 -
ΒΕΘ 50/70 243,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.054,728
UNLEADED 95 BIO 1.000,491 1.000,034
UNLEADED 100 BIO 1.064,532 1.064,918
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,969 745,002
HEATING GASOIL (ΧΠ) 538,627 537,568
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 853,237 855,434
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,458 471,807
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,758 532,107
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,211 606,318
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,900 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,704 312,626
Fuel Oil No 380 1%S 311,395 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 289,650 -
KERO SPECIAL 294,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,490 243,790
ΒΕΑ 30/45 - 260,060
ΒΕΑ 35/40 255,770 -
ΒΕΘ 50/70 242,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.051,371
UNLEADED 95 BIO 997,156 996,667
UNLEADED 100 BIO 1.061,358 1.061,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,694 741,707
HEATING GASOIL (ΧΠ) 534,813 533,725
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,661 853,817
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 473,699 469,997
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,999 530,297
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,875 606,023
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,785 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 310,317 309,219
Fuel Oil No 380 1%S 308,121 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 285,380 -
KERO SPECIAL 290,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,300 241,590
ΒΕΑ 30/45 - 257,920
ΒΕΑ 35/40 253,640 -
ΒΕΘ 50/70 240,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).