ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2020:

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.075,902
UNLEADED 95 BIO 1.021,716 1.021,248
UNLEADED 100 BIO 1.085,329 1.085,685
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,025 740,060
HEATING GASOIL 668,585 667,517
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,848 794,983
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 414,936 411,295
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 475,236 471,595
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,748 546,559
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,103 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 295,347 294,258
Fuel Oil No 380 1%S 291,320 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 261,580 -
KERO SPECIAL 266,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,680 232,910
ΒΕΑ 30/45 - 248,990
ΒΕΑ 35/40 244,760 -
ΒΕΘ 50/70 232,070 -

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,332
UNLEADED 95 BIO 1.018,136 1.017,689
UNLEADED 100 BIO 1.081,719 1.082,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185 738,219
HEATING GASOIL 668,046 666,988
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,980 789,126
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,130 405,499
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,430 465,799
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,411 540,233
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,429 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,387 291,320
Fuel Oil No 380 1%S 288,136 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,780 -
KERO SPECIAL 263,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,660 230,900
ΒΕΑ 30/45 - 246,990
ΒΕΑ 35/40 242,750 -
ΒΕΘ 50/70 230,050 -

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,881
UNLEADED 95 BIO 1.018,696 1.018,227
UNLEADED 100 BIO 1.082,431 1.082,807
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,643 738,677
HEATING GASOIL 669,063 668,005
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,736 788,891
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,394 405,763
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,694 466,063
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,618 536,500
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,720 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,143 291,066
Fuel Oil No 380 1%S 287,749 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,690 -
KERO SPECIAL 263,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,290 231,540
ΒΕΑ 30/45 - 247,670
ΒΕΑ 35/40 243,420 -
ΒΕΘ 50/70 230,690 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,668
UNLEADED 95 BIO 1.018,482 1.018,014
UNLEADED 100 BIO 1.082,330 1.082,705
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,124 738,168
HEATING GASOIL 668,818 667,761
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 781,325 783,481
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 404,279 400,638
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 464,579 460,938
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,163 529,087
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 454,185 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 291,777 290,689
Fuel Oil No 380 1%S 287,374 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 257,230 -
KERO SPECIAL 262,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,360 231,610
ΒΕΑ 30/45 - 247,780
ΒΕΑ 35/40 243,520 -
ΒΕΘ 50/70 230,760 -

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,996
UNLEADED 95 BIO 1.020,770 1.020,333
UNLEADED 100 BIO 1.084,688 1.085,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,148 740,202
HEATING GASOIL 670,314 669,257
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 778,396 780,583
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 401,746 398,115
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 462,046 458,415
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,488 523,452
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,435 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 293,690 292,621
Fuel Oil No 380 1%S 289,306 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 257,170 -
KERO SPECIAL 262,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,470 234,740
ΒΕΑ 30/45 - 250,920
ΒΕΑ 35/40 246,650 -
ΒΕΘ 50/70 233,880 -

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,488
UNLEADED 95 BIO 1.023,272 1.022,824
UNLEADED 100 BIO 1.087,231 1.087,628
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 744,666 743,711
HEATING GASOIL 673,029 671,972
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,637 778,813
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 400,372 396,743
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,672 457,043
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,003 518,967
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 451,845 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,578 295,500
Fuel Oil No 380 1%S 292,153 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 259,920 -
KERO SPECIAL 265,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,810 238,080
ΒΕΑ 30/45 - 254,250
ΒΕΑ 35/40 249,980 -
ΒΕΘ 50/70 237,210 -

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,492
UNLEADED 95 BIO 1.025,286 1.024,828
UNLEADED 100 BIO 1.089,224 1.089,600
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,606 746,650
HEATING GASOIL 675,389 674,331
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 773,047 775,213
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 396,661 393,020
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 456,961 453,320
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,258 516,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 447,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 299,975 298,906
Fuel Oil No 380 1%S 295,621 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 262,200 -
KERO SPECIAL 267,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,430 240,690
ΒΕΑ 30/45 - 256,850
ΒΕΑ 35/40 252,590 -
ΒΕΘ 50/70 239,840 -

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,925
UNLEADED 95 BIO 1.029,730 1.029,273
UNLEADED 100 BIO 1.093,628 1.094,004
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 755,122 754,155
HEATING GASOIL 682,508 681,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 777,918 780,084
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 401,389 397,750
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 461,689 458,050
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,136 522,028
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,323 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 307,521 306,452
Fuel Oil No 380 1%S 303,086 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 270,280 -
KERO SPECIAL 275,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,360 245,610
ΒΕΑ 30/45 - 261,740
ΒΕΑ 35/40 257,500 -
ΒΕΘ 50/70 244,760 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο, 5 Σεπτέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.085,604
UNLEADED 95 BIO 1.031,408 1.030,960
UNLEADED 100 BIO 1.095,123 1.095,509
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,410 759,474
HEATING GASOIL 687,724 686,677
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 775,874 778,040
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 398,156 394,546
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,456 454,846
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,410 528,243
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,720 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 312,473 311,416
Fuel Oil No 380 1%S 307,928 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,700 -
KERO SPECIAL 282,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,690 246,940
ΒΕΑ 30/45 - 263,020
ΒΕΑ 35/40 258,770 -
ΒΕΘ 50/70 246,080 -