ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 18th, 2020:

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,146
UNLEADED 95 BIO 1.027,950 1.027,493
UNLEADED 100 BIO 1.091,706 1.092,082
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,379 744,422
HEATING GASOIL 672,053 670,995
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,960 804,106
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,232 420,601
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,532 480,901
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,548 554,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 300,829 299,761
Fuel Oil No 380 1%S 296,944 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 267,500 -
KERO SPECIAL 272,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,760 237,010
ΒΕΑ 30/45 - 253,110
ΒΕΑ 35/40 248,860 -
ΒΕΘ 50/70 236,150 -