ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,925
UNLEADED 95 BIO 1.029,730 1.029,273
UNLEADED 100 BIO 1.093,628 1.094,004
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 755,122 754,155
HEATING GASOIL 682,508 681,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 777,918 780,084
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 401,389 397,750
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 461,689 458,050
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,136 522,028
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,323 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 307,521 306,452
Fuel Oil No 380 1%S 303,086 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 270,280 -
KERO SPECIAL 275,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,360 245,610
ΒΕΑ 30/45 - 261,740
ΒΕΑ 35/40 257,500 -
ΒΕΘ 50/70 244,760 -

Comments are closed.