ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 29th, 2020:

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,336
UNLEADED 95 BIO 1.032,100 1.031,621
UNLEADED 100 BIO 1.096,933 1.097,289
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,372 749,386
HEATING GASOIL 677,830 676,741
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 857,580 859,756
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,499 480,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,799 541,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,675 577,893
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,328 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,487 310,389
Fuel Oil No 380 1%S 307,998 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 283,490 -
KERO SPECIAL 288,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,890 243,200
ΒΕΑ 30/45 - 259,570
ΒΕΑ 35/40 255,270 -
ΒΕΘ 50/70 242,340 -