ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 1st, 2020:

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,330
UNLEADED 95 BIO 1.040,174 1.039,686
UNLEADED 100 BIO 1.104,072 1.104,408
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,502 774,516
HEATING GASOIL 701,505 700,417
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,395 765,510
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,901 379,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 443,201 439,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,357 535,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,504 320,406
Fuel Oil No 380 1%S 316,247 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,230 -
KERO SPECIAL 304,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,670 251,890
ΒΕΑ 30/45 - 267,980
ΒΕΑ 35/40 263,770 -
ΒΕΘ 50/70 251,060 -