ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,996
UNLEADED 95 BIO 1.020,770 1.020,333
UNLEADED 100 BIO 1.084,688 1.085,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,148 740,202
HEATING GASOIL 670,314 669,257
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 778,396 780,583
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 401,746 398,115
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 462,046 458,415
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,488 523,452
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,435 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 293,690 292,621
Fuel Oil No 380 1%S 289,306 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 257,170 -
KERO SPECIAL 262,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,470 234,740
ΒΕΑ 30/45 - 250,920
ΒΕΑ 35/40 246,650 -
ΒΕΘ 50/70 233,880 -

Comments are closed.