ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2020:

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.091,086
UNLEADED 95 BIO 1.036,716 1.036,239
UNLEADED 100 BIO 1.103,757 1.104,164
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,134 793,117
HEATING GASOIL 717,991 716,882
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,074 852,352
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,733 480,909
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,033 541,209
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,024 517,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,030 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,196 321,067
Fuel Oil No 380 1%S 315,107 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 316,070 -
KERO SPECIAL 321,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,360 243,840
ΒΕΑ 30/45 - 260,800
ΒΕΑ 35/40 256,320 -
ΒΕΘ 50/70 242,940 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.089,296
UNLEADED 95 BIO 1.034,916 1.034,439
UNLEADED 100 BIO 1.102,110 1.102,507
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,594 789,567
HEATING GASOIL 714,787 713,679
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 847,003 849,281
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,347 477,513
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,647 537,813
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,088 516,222
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,044 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,067 316,928
Fuel Oil No 380 1%S 310,937 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 313,330 -
KERO SPECIAL 318,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,310 240,780
ΒΕΑ 30/45 - 0,000
ΒΕΑ 35/40 253,310 -
ΒΕΘ 50/70 239,890 -

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,272
UNLEADED 95 BIO 1.029,903 1.029,414
UNLEADED 100 BIO 1.096,953 1.097,340
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,669 785,652
HEATING GASOIL 711,238 710,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,270 842,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,014 470,180
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,314 530,480
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,545 513,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,114 311,985
Fuel Oil No 380 1%S 305,914 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 310,290 -
KERO SPECIAL 315,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,080 237,550
ΒΕΑ 30/45 - 254,540
ΒΕΑ 35/40 250,070 -
ΒΕΘ 50/70 236,660 -

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,929
UNLEADED 95 BIO 1.025,540 1.025,062
UNLEADED 100 BIO 1.092,641 1.093,028
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,062 781,045
HEATING GASOIL 706,875 705,756
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 835,318 837,586
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,054 464,220
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,354 524,520
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,621 515,764
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,537 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,385 307,256
Fuel Oil No 380 1%S 301,225 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,640 -
KERO SPECIAL 311,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,880 234,360
ΒΕΑ 30/45 - 251,370
ΒΕΑ 35/40 246,890 -
ΒΕΘ 50/70 233,460 -

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,085
UNLEADED 95 BIO 1.023,933 1.024,218
UNLEADED 100 BIO 1.091,004 1.092,184
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,071 779,214
HEATING GASOIL 704,058 704,180
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 830,813 834,128
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 462,481 459,705
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 522,781 520,005
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,692 519,751
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,798 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,558 305,141
Fuel Oil No 380 1%S 298,439 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,950 -
KERO SPECIAL 308,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,530 233,010
ΒΕΑ 30/45 - 250,030
ΒΕΑ 35/40 245,550 -
ΒΕΘ 50/70 232,120 -