ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.091,086
UNLEADED 95 BIO 1.036,716 1.036,239
UNLEADED 100 BIO 1.103,757 1.104,164
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,134 793,117
HEATING GASOIL 717,991 716,882
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,074 852,352
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,733 480,909
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,033 541,209
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,024 517,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,030 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,196 321,067
Fuel Oil No 380 1%S 315,107 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 316,070 -
KERO SPECIAL 321,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,360 243,840
ΒΕΑ 30/45 - 260,800
ΒΕΑ 35/40 256,320 -
ΒΕΘ 50/70 242,940 -

Comments are closed.