ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 21 Ιούλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,953
UNLEADED 95 BIO 1.030,625 1.030,167
UNLEADED 100 BIO 1.096,638 1.097,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,777 789,781
HEATING GASOIL 712,652 711,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 821,191 823,439
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 449,016 445,263
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,316 505,563
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,961 535,666
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,655 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,399 315,301
Fuel Oil No 380 1%S 309,361 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,030 -
KERO SPECIAL 324,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,300 255,710
ΒΕΑ 30/45 - 272,410
ΒΕΑ 35/40 268,000 -
ΒΕΘ 50/70 254,820 -

Comments are closed.