ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 31st, 2018:

Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018

Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.223,194 UNLEADED LRP 1.263,904
UNLEADED 95 1.220,183 UNLEADED 95 1.219,370
UNLEADED 100 1.287,367 UNLEADED 100 1.287,387
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,595 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,608
HEATING GASOIL 931,388 HEATING GASOIL 930,300
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 553,220 LPG 549,480
LPG Auto 565,560 LPG Auto 565,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,840
ΒΕΑ 35/40 413,270 ΒΕΑ 30/45 412,190
ΒΕΘ 50/70 400,370 -