ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 23rd, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Ιουλίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Ιουλίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.196,651 UNLEADED LRP 1.237,351
UNLEADED 95 1.193,620 UNLEADED 95 1.192,806
UNLEADED 100 1.260,640 UNLEADED 100 1.260,670
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,906 DIΕSEL AUTO BIO 988,909
HEATING GASOIL 913,184 HEATING GASOIL 912,085
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 514,660 LPG 510,920
LPG Auto 526,780 LPG Auto 527,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,990
ΒΕΑ 35/40 395,470 ΒΕΑ 30/45 394,390
ΒΕΘ 50/70 382,530 -