ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 30th, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Ιουλίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Ιουλίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,007 UNLEADED LRP 1.261,749
UNLEADED 95 1.217,986 UNLEADED 95 1.217,214
UNLEADED 100 1.285,119 UNLEADED 100 1.285,190
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,455 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,500
HEATING GASOIL 929,822 HEATING GASOIL 928,774
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 549,630 LPG 545,930
LPG Auto 562,120 LPG Auto 562,420
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,280
ΒΕΑ 35/40 410,680 ΒΕΑ 30/45 409,630
ΒΕΘ 50/70 397,780 -