ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 4th, 2018:

Τετάρτη, 4 Ιούλιος 2018

Τετάρτη, 4 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.224,028 UNLEADED LRP 1.264,738
UNLEADED 95 1.220,997 UNLEADED 95 1.220,193
UNLEADED 100 1.288,414 UNLEADED 100 1.288,455
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,738 DIΕSEL AUTO BIO 1.008,751
HEATING GASOIL 936,351 HEATING GASOIL 935,272
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 547,970 LPG 544,230
LPG Auto 559,940 LPG Auto 560,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 402,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 401,200
ΒΕΑ 35/40 418,690 ΒΕΑ 30/45 417,610
ΒΕΘ 50/70 405,730 -

Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018

Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,696 UNLEADED LRP 1.263,406
UNLEADED 95 1.219,665 UNLEADED 95 1.218,851
UNLEADED 100 1.287,082 UNLEADED 100 1.287,122
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,358 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,371
HEATING GASOIL 935,364 HEATING GASOIL 934,277
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,810 LPG 537,070
LPG Auto 552,580 LPG Auto 552,850
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 401,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,260
ΒΕΑ 35/40 417,750 ΒΕΑ 30/45 416,670
ΒΕΘ 50/70 404,790 -