ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 11th, 2018:

Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018

Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,306 UNLEADED LRP 1.261,026
UNLEADED 95 1.217,295 UNLEADED 95 1.216,502
UNLEADED 100 1.284,163 UNLEADED 100 1.284,204
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,185 DIΕSEL AUTO BIO 1.009,219
HEATING GASOIL 934,937 HEATING GASOIL 933,870
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 579,490 LPG 575,790
LPG Auto 587,790 LPG Auto 588,070
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,860
ΒΕΑ 35/40 412,190 ΒΕΑ 30/45 411,130
ΒΕΘ 50/70 399,340 -