ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.224,353 UNLEADED LRP 1.265,044
UNLEADED 95 1.221,383 UNLEADED 95 1.220,570
UNLEADED 100 1.287,631 UNLEADED 100 1.287,651
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.019,002 DIΕSEL AUTO BIO 1.018,016
HEATING GASOIL 939,362 HEATING GASOIL 938,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,560 LPG 524,280
LPG Auto 541,630 LPG Auto 540,280
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,110
ΒΕΑ 35/40 400,270 ΒΕΑ 30/45 399,200
ΒΕΘ 50/70 387,570 -

ΠΕΜΠΤΗ 17/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 17/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,926 UNLEADED LRP 1.258,677
UNLEADED 95 1.214,967 UNLEADED 95 1.214,214
UNLEADED 100 1.280,980 UNLEADED 100 1.281,051
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.012,758 DIΕSEL AUTO BIO 1.011,833
HEATING GASOIL 932,547 HEATING GASOIL 931,520
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,320 LPG 524,100
LPG Auto 540,150 LPG Auto 538,860
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,250
ΒΕΑ 35/40 393,340 ΒΕΑ 30/45 392,300
ΒΕΘ 50/70 380,670 -

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,214,885 UNLEADED LRP 1,255,626
UNLEADED 95 1,211,926 UNLEADED 95 1,211,173
UNLEADED 100 1,277,776 UNLEADED 100 1,277,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,009,616 DIΕSEL AUTO BIO 1,008,690
HEATING GASOIL 928,805 HEATING GASOIL 927,778
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,740 LPG 532,530
LPG Auto 546,340 LPG Auto 545,050
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,600
ΒΕΑ 35/40 388,650 ΒΕΑ 30/45 387,620
ΒΕΘ 50/70 376,000 -

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,627 UNLEADED LRP 1.253,327
UNLEADED 95 1.209,678 UNLEADED 95 1.208,875
UNLEADED 100 1.275,498 UNLEADED 100 1.275,518
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,714 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,748
HEATING GASOIL 925,978 HEATING GASOIL 924,909
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,010 LPG 540,750
LPG Auto 552,600 LPG Auto 551,270
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,590
ΒΕΑ 35/40 385,680 ΒΕΑ 30/45 384,610
ΒΕΘ 50/70 373,030 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 -14/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 -14/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.208,569 UNLEADED LRP 1.249,249
UNLEADED 95 1.205,600 UNLEADED 95 1.204,787
UNLEADED 100 1.271,522 UNLEADED 100 1.271,522
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.003,584 DIΕSEL AUTO BIO 1.002,598
HEATING GASOIL 920,821 HEATING GASOIL 919,723
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,650 LPG 543,360
LPG Auto 553,890 LPG Auto 552,530
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 365,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 364,490
ΒΕΑ 35/40 381,630 ΒΕΑ 30/45 380,550
ΒΕΘ 50/70 368,950 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.204,410 UNLEADED LRP 1.245,120
UNLEADED 95 1.201,450 UNLEADED 95 1.200,647
UNLEADED 100 1.267,352 UNLEADED 100 1.267,382
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,029 DIΕSEL AUTO BIO 998,052
HEATING GASOIL 916,295 HEATING GASOIL 915,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,890 LPG 543,620
LPG Auto 553,330 LPG Auto 551,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,310
ΒΕΑ 35/40 376,440 ΒΕΑ 30/45 375,380
ΒΕΘ 50/70 363,750 -

ΠΕΜΠΤΗ 10/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 10/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.197,362 UNLEADED LRP 1.238,082
UNLEADED 95 1.194,403 UNLEADED 95 1.193,630
UNLEADED 100 1.260,101 UNLEADED 100 1.260,152
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 992,591 DIΕSEL AUTO BIO 991,646
HEATING GASOIL 910,254 HEATING GASOIL 909,207
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,100 LPG 533,860
LPG Auto 543,380 LPG Auto 542,070
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 352,980
ΒΕΑ 35/40 370,070 ΒΕΑ 30/45 369,020
ΒΕΘ 50/70 357,410 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.190,914 UNLEADED LRP 1.231,625
UNLEADED 95 1.187,965 UNLEADED 95 1.187,172
UNLEADED 100 1.253,440 UNLEADED 100 1.253,470
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,115 DIΕSEL AUTO BIO 984,150
HEATING GASOIL 903,705 HEATING GASOIL 902,647
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,910 LPG 524,670
LPG Auto 534,120 LPG Auto 532,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,460
ΒΕΑ 35/40 363,520 ΒΕΑ 30/45 362,460
ΒΕΘ 50/70 350,890 -

ΤΡΙΤΗ 08/05/2018

ΤΡΙΤΗ 08/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.189,532 UNLEADED LRP 1.230,222
UNLEADED 95 1.186,582 UNLEADED 95 1.185,778
UNLEADED 100 1.251,873 UNLEADED 100 1.251,883
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,244 DIΕSEL AUTO BIO 982,268
HEATING GASOIL 903,034 HEATING GASOIL 901,956
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,670 LPG 519,420
LPG Auto 528,700 LPG Auto 527,360
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,490
ΒΕΑ 35/40 361,510 ΒΕΑ 30/45 360,440
ΒΕΘ 50/70 348,910 -