ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 17th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018

ΤΡΙΤΗ 17/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.165,978 UNLEADED LRP 1.206,678
UNLEADED 95 1.163,130 UNLEADED 95 1.162,347
UNLEADED 100 1.226,285 UNLEADED 100 1.226,305
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,030 DIΕSEL AUTO BIO 961,094
HEATING GASOIL 752,928 HEATING GASOIL 751,881
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,590 LPG 455,510
LPG Auto 467,000 LPG Auto 465,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,030
ΒΕΑ 35/40 336,520 ΒΕΑ 30/45 335,490
ΒΕΘ 50/70 324,310 -