ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 26th, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 26/04/2018

ΠΕΜΠΤΗ 26/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.177,052 UNLEADED LRP 1.217,732
UNLEADED 95 1.174,174 UNLEADED 95 1.173,381
UNLEADED 100 1.238,001 UNLEADED 100 1.238,012
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,871 DIΕSEL AUTO BIO 971,916
HEATING GASOIL 765,783 HEATING GASOIL 764,715
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 478,270 LPG 473,130
LPG Auto 481,800 LPG Auto 480,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,440
ΒΕΑ 35/40 346,100 ΒΕΑ 30/45 345,050
ΒΕΘ 50/70 333,780 -