ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,170,787 UNLEADED LRP 1,211,519
UNLEADED 95 1,167,930 UNLEADED 95 1,167,188
UNLEADED 100 1,231,239 UNLEADED 100 1,231,309
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,492 DIΕSEL AUTO BIO 966,596
HEATING GASOIL 760,363 HEATING GASOIL 759,366
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,420 LPG 465,380
LPG Auto 474,660 LPG Auto 473,410
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,180
ΒΕΑ 35/40 342,670 ΒΕΑ 30/45 341,670
ΒΕΘ 50/70 330,450 -

Comments are closed.