ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 13th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,160,109 UNLEADED LRP 1,200,799
UNLEADED 95 1,157,252 UNLEADED 95 1,156,479
UNLEADED 100 1,220,356 UNLEADED 100 1,220,376
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,877 DIΕSEL AUTO BIO 954,941
HEATING GASOIL 746,989 HEATING GASOIL 745,952
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,350 LPG 452,270
LPG Auto 462,640 LPG Auto 461,350
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,570
ΒΕΑ 35/40 333,070 ΒΕΑ 30/45 332,040
ΒΕΘ 50/70 320,850 -