ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 3rd, 2018:

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 03/04/2018

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 03/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.193,955
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.149,634
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.213,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 942,423
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 733,871
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 445,160
LPG Auto LPG Auto 455,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,600
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 323,020
ΒΕΘ 50/70 -