ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 29th, 2015:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1038,236 UNLEADED LRP 1038,175
UNLEADED 95 1035,053 UNLEADED 95 1034,097
UNLEADED 100 1103,598 UNLEADED 100 1103,527
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,466 DIΕSEL AUTO BIO 768,276
HEATING GASOIL 595,416 HEATING GASOIL 594,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 454,730 LPG 451,250
LPG Auto 455,130 LPG Auto 455,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,270
ΒΕΑ 35/40 235,170 ΒΕΑ 30/45 233,540
ΒΕΘ 50/70 221,540 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1034,025 UNLEADED LRP 1033,944
UNLEADED 95 1030,863 UNLEADED 95 1029,907
UNLEADED 100 1099,022 UNLEADED 100 1098,940
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,536 DIΕSEL AUTO BIO 765,346
HEATING GASOIL 592,029 HEATING GASOIL 590,808
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,270 LPG 446,790
LPG Auto 450,630 LPG Auto 451,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,380
ΒΕΑ 35/40 231,190 ΒΕΑ 30/45 229,560
ΒΕΘ 50/70 217,630 - -