ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 20th, 2015:

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 20/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1031,961 UNLEADED LRP 1031,910
UNLEADED 95 1028,870 UNLEADED 95 1027,954
UNLEADED 100 1095,504 UNLEADED 100 1095,452
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,942 DIΕSEL AUTO BIO 762,814
HEATING GASOIL 588,774 HEATING GASOIL 587,594
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,540 LPG 465,170
LPG Auto 467,450 LPG Auto 468,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,700
ΒΕΑ 35/40 232,130 ΒΕΑ 30/45 230,550
ΒΕΘ 50/70 218,890 - -