ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 2nd, 2015:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1048,274 UNLEADED LRP 1048,203
UNLEADED 95 1045,121 UNLEADED 95 1044,175
UNLEADED 100 1113,087 UNLEADED 100 1113,027
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,378 DIΕSEL AUTO BIO 782,208
HEATING GASOIL 711,771 HEATING GASOIL 710,561
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,990 LPG 455,540
LPG Auto 458,730 LPG Auto 459,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,750 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,140
ΒΕΑ 35/40 229,830 ΒΕΑ 30/45 228,210
ΒΕΘ 50/70 216,350 - -