ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 13th, 2015:

ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 13/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1058,505 UNLEADED LRP 1058,444
UNLEADED 95 1055,393 UNLEADED 95 1054,457
UNLEADED 100 1122,770 UNLEADED 100 1122,698
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,557 DIΕSEL AUTO BIO 789,409
HEATING GASOIL 718,870 HEATING GASOIL 717,680
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 475,210 LPG 471,810
LPG Auto 476,290 LPG Auto 477,030
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,850
ΒΕΑ 35/40 248,320 ΒΕΑ 30/45 246,730
ΒΕΘ 50/70 234,990 - -