ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 12th, 2015:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/10/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1062,156 UNLEADED LRP 1062,084
UNLEADED 95 1059,033 UNLEADED 95 1058,088
UNLEADED 100 1126,664 UNLEADED 100 1126,593
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,911 DIΕSEL AUTO BIO 793,751
HEATING GASOIL 723,904 HEATING GASOIL 722,704
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 478,690 LPG 475,270
LPG Auto 479,610 LPG Auto 480,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,320
ΒΕΑ 35/40 248,860 ΒΕΑ 30/45 247,250
ΒΕΘ 50/70 235,490 - -