ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 9th, 2020:

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.062,610
UNLEADED 95 BIO 1.008,240 1.007,773
UNLEADED 100 BIO 1.074,885 1.075,271
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,281 758,264
HEATING GASOIL 681,765 680,657
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,568 817,836
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,605 436,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,905 497,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,772 549,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,692 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 299,781 298,652
Fuel Oil No 380 1%S 294,747 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 274,970 -
KERO SPECIAL 280,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 203,450 207,920
ΒΕΑ 30/45 - 224,870
ΒΕΑ 35/40 220,400 -
ΒΕΘ 50/70 207,020 -

Σάββατο 6 έως Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Σάββατο 6 έως Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.056,752
UNLEADED 95 BIO 1.002,382 1.001,895
UNLEADED 100 BIO 1.069,097 1.069,494
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,312 755,273
HEATING GASOIL 678,470 677,341
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 812,598 814,866
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 437,574 433,741
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,874 494,041
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,259 547,362
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,529 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,811 295,672
Fuel Oil No 380 1%S 291,869 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 268,440 -
KERO SPECIAL 273,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 199,770 204,240
ΒΕΑ 30/45 - 221,230
ΒΕΑ 35/40 216,760 -
ΒΕΘ 50/70 203,340 -