ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 10th, 2020:

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,166
UNLEADED 95 BIO 1.012,807 1.012,329
UNLEADED 100 BIO 1.079,370 1.079,756
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,542 762,525
HEATING GASOIL 686,280 685,162
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,740 817,987
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,901 437,077
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,201 497,377
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,100 549,091
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 495,220 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 303,239 302,110
Fuel Oil No 380 1%S 298,032 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 282,660 -
KERO SPECIAL 288,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,450 211,910
ΒΕΑ 30/45 - 228,820
ΒΕΑ 35/40 224,370 -
ΒΕΘ 50/70 211,010 -