ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 4th, 2020:

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.042,951
UNLEADED 95 BIO 988,572 988,063
UNLEADED 100 BIO 1.055,572 1.055,948
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,345 745,297
HEATING GASOIL 668,564 667,426
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 795,899 798,167
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 420,021 416,147
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 480,321 476,447
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,529 536,796
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,266 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 287,241 286,092
Fuel Oil No 380 1%S 282,513 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 255,610 -
KERO SPECIAL 261,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 184,630 189,130
ΒΕΑ 30/45 - 206,240
ΒΕΑ 35/40 201,750 -
ΒΕΘ 50/70 188,230 -