ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.097,340
UNLEADED 95 BIO 1.042,991 1.042,494
UNLEADED 100 BIO 1.110,134 1.110,500
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,252 788,214
HEATING GASOIL 715,276 714,146
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,348 843,586
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 471,532 467,678
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,832 527,978
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,580 539,623
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,986 319,836
Fuel Oil No 380 1%S 314,171 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,200 -
KERO SPECIAL 325,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,020 247,480
ΒΕΑ 30/45 - 264,440
ΒΕΑ 35/40 259,990 -
ΒΕΘ 50/70 246,590 -

Comments are closed.